Άδεια παραμονής στους παράτυπους μετανάστες από τον εργοδότη με σ/ν του ΥΠΑΑΤ

0
35

 

Με τροπολογία από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία.

Όπως σημειώνεται στην τροπολογία που δόθηκε στη δημοσιότητα, σύμφωνα με το αιτιολογικό της έκθεσης «μέχρι σήμερα, η χορήγηση θεώρησης εισόδου για την απασχόληση στην αγροτική οικονομία αλλοδαπών εργατών γης με την διαδικασία της μετάκλησης (άρθρα 12 και 13 ν. 4251/2014), στο πλαίσιο που κάθε φορά θέτει η εκδιδόμενη υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών (ΥΑ 24990/366 ΦΕΚ Β 1092/10.6.2015), έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική, δεδομένου ότι καλύπτεται μονάχα ένα μικρό μέρος των θέσεων εργασίας που κάθε φορά προβλέπει η ως άνω υπουργική απόφαση. Ως αποτέλεσμα, οι αγρότες καταφεύγουν στην απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών υπό την πίεση της ανάγκης συγκομιδής σε συγκεκριμένο χρόνο και λόγω της ταυτόχρονης αδυναμίας εξεύρεσης εργατών δυνάμενων να απασχοληθούν με έγκυρες συμβάσεις εργασίας«.

Όπως σημειώνεται, στην έκθεση «στόχος της προτεινόμενης διάταξης είναι η διευκόλυνση των αγροτών να εκπληρώσουν την κοινωνικοασφαλιστική υποχρέωση και την υποχρέωση καταβολής μισθού προς τους παράτυπα διαμένοντες αλλοδαπούς εργάτες γης, δυνάμενοι ταυτόχρονα να δικαιολογήσουν την εν λόγω δαπάνη ως λειτουργικό έξοδο της επιχείρησής τους«.

Και προστίθεται: «Ειδικότερα, θεσπίζεται διαδικασία με την οποία, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα αριθμητικά όρια μετακλητών εργατών γης (και άρα υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για εργασία), ο δε αγρότης επικαλείται αντικειμενική αδυναμία για απασχόληση εργατών γης με έγκυρες συμβάσεις, θα δικαιούται ο τελευταίος να ζητήσει από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έγκριση κατ’ εξαίρεση απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών.

Οι αγρότες που απασχολούν πολίτες τρίτων χωρών κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων του ν. 4052/2012 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών».

Όσον αφορά στους παράτυπα διαμένοντες αλλοδαπούς που θα απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες «θα ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 ν. 2639/1998 και του άρθρου 20 ν. 3863/2010«.

Στη συνέχεια σύμφωνα με την τροποποίηση σημειώνεται πως ο εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα να αιτείται άσυλο για την παραμονή των απασχολούμενων εργατών του, παρέχοντας έτσι άδεια παραμονής ο ίδιος στους αλλοδαπούς εργαζομένους του παρόλο που είναι παράτυποι.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την Τροπολογία – Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here