Αναβάλλεται η τελετή έναρξης του Καρναβαλιού Πάτρας λόγω… κακού καιρού

0
4
ÊáñíáâáëéóôÝò óôïõò äñüìïõò ôçò ÐÜôñáò. Ïëïêëçñþèçêáí óÞìåñá ïé åêäçëþóåéò ôïõ Ðáôñéíïý Êáñíáâáëéïý ìå ôç ÌåãÜëç ÐáñÝëáóç ôùí ÐëçñùìÜôùí, óôïõò êåíôñéêïýò äñüìïõò ôçò ÐÜôñáò. ÊõñéáêÞ 13 Ìáñôßïõ 2005.

 

Αναβάλλεται η τελετή έναρξης του πατρινού καρναβαλιού, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 16 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, οι μετεωρολογικές προβλέψεις για επικράτηση άσχημων καιρικών συνθηκών το απόγευμα του Σαββάτου στην πόλη της Πάτρας οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου «Πατρινό Καρναβάλι» στην απόφαση να αναβάλλει την τελετή έναρξής του. Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ, η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιανουαρίου.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης «Πατρινό Καρναβάλι», Νίκος Χρυσοβιτσάνος, «οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για εκδήλωση καταιγίδων το απόγευμα του Σαββάτου και ως εκ τούτου θα ήταν αμφίβολο αν θα μπορούσε να γίνει η τελετή και να προσέλθει ο κόσμος στην πλατεία Γεωργίου».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here