Αποχωρεί η Καλλιόπη Σπανού από τον Συνήγορο του Πολίτη

  0
  4
  Ç ÓõíÞãïñïò ôïõ Ðïëßôç, Êáëëéüðç Óðáíïý êáôÜ ôçí óõíÝíôåõîç ôýðïõ üðïõ ðáñïõóßáóå ôçí ÅôÞóéá ¸êèåóç ôçò áíåîÜñôçôçò Áñ÷Þò ãéá ôï 2011, ôçí ÐÝìðôç 29 Ìáñôßïõ 2012. ÁÐÅ/ÌÐÅ/ÁÐÅ/ÌÐÅ/ÌÁÑÉÁ ÌÁÑÏÃÉÁÍÍÇ

   

    Αποχωρεί αυτοδίκαια από τη θέση της Συνηγόρου του Πολίτη η Καλλιόπη Σπανού, καθώς η θητεία της έληξε βάσει διάταξης του πρόσφατου νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες.

  Η Κ. Σπανού εξελέγη από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής τον Μάιο 2011, (καθότι αναπληρώτρια Συνήγορος του Πολίτη), για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος προκατόχου της, Γιώργου Καμίνη.

  Η θητεία της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης) παρατάθηκε σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 12 του νόμου 4055/2012 για τα υπηρετούντα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξαρτήτων Αρχών που δεν είχαν συμπληρώσει οκταετία από την αρχική τους επιλογή και μέχρι τη συμπλήρωση της οκταετίας αυτής.

  Ο πρόσφατος νόμος 4339/2015 (άρθρο 55, παρ. 10) καταργεί την προαναφερθείσα διάταξη, και ως εκ τούτου, τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών των οποίων η αρχική θητεία έχει λήξει, αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους.

  Για το πρόσωπο του νέου Συνηγόρου του Πολίτη, μπορούν να υποβάλουν εισήγηση στον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εντός ενός μηνός, οι Ενώσεις των Δικαστικών Λειτουργών, η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι Σύγκλητοι των Πανεπιστημίων, οι Συνελεύσεις των ΤΕΙ και η ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.

  Στη συνέχεια, ο υπουργός γνωστοποιεί τις εισηγήσεις στον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να ληφθούν υπόψη από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η οποία θα προβεί στην τελική επιλογή.

  Μέχρι τότε, χρέη Συνηγόρου θα εκτελεί ο Βοηθός Συνηγόρου, Βασίλειος Καρύδης, νομικός – εγκληματολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here