Αποχώρησε η ΝΔ από τη συζήτηση για τις off shore (ΒΙΝΤΕΟ)

0
6
ÁÈÇÍÁ-ÂÏÕËÇ-Óõíåäñßáóç ôùí ôåóóÜñùí áñìüäéùí Åðéôñïðþí ôçò ÂïõëÞò, ç óõæÞôçóç ôïõ äåýôåñïõ íïìïó÷åäßïõ ìå ôá ðñïáðáéôïýìåíá ìÝôñá ôçò óõìöùíßáò ìå ôïõò åôáßñïõò ìíçìüíéï 3.(EUROKINISSI-ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

 

Ένταση προκλήθηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την τροπολογία που αφορά στις εξωχώριες εταιρείες.

Μέσω του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου, Νίκου Δένδια, η ΝΔ κατήγγειλε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της και εν μέσω έντασης, η Kοινοβουλευτική Oμάδα αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here