Επεκτείνεται και στους δημοσίους υπαλλήλους η συνταξιοδότηση στα 67 χρόνια

0
9
Óôéãìéüôõðï áðï ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ íÝïõ çëåêôñïíéêïý óõóôÞìáôïò óõíôáãïãñÜöçóçò öáñìÜêùí ôïõ ÉÊÁ,óÞìåñá Ôñßôç 16 Ìáñôßïõ 2010 / ÕðÜëëçëïé ôïõ ïñãáíéóìïý (EUROKINISSI / ×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ)

Στα 67 θα συνταξιοδοτούνται -με ελάχιστες εξαιρέσεις- από το 2022 και μετά και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο.

Η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας και το τέλος των πρόωρων συντάξεων, που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, επεκτάθηκε με τροποπολογία και στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.

Τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας αυξάνονται κατά τουλάχιστον μια 5ετία.

Αναφορικά με τους δικαστικούς, θα εξακολουθήσουν να φεύγουν στα 65 (αντί στα 67) ενώ οι ένστολοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το 58ο έτος της ηλικίας τους προκειμένου να αποχωρήσουν με 40 χρόνια υπηρεσίας. Να σημειωθεί ότι δεν θίγονται μόνο ειδικές κατηγορίες όπως ιπτάμενοι, υπηρετούντες σε υποβρύχια κλπ.

Τέλος, όσοι αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη θα υφίστανται την πρόσθετη περικοπή του 10% στη σύνταξή τους ενώ για όσους αποχωρούν πριν από τα 67, θα καταβάλλεται μόνο αναλογικό κομμάτι της σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια υπηρεσίας και όχι η ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη που για το δημόσιο διαμορφώνεται στα 364 ευρώ.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ενστάσεις ως προς τη συνταγματικότητα της ρύθμισης, που διατυπώνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here