Επιστρέφεται το 25% του φόρου εισοδήματος στους δικαστικούς

 

Νέες «επιπλοκές» στην τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί γύρω από το χώρο της Δικαιοσύνης προκαλεί απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) η οποία, με την αιτιολογία «της εξίσωσης της βουλευτικής αποζημιώσεως προς τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών» προχωρεί σε επιστροφή του 25% του φόρου εισοδήματος που είχαν πληρώσει δικαστικοί -εν ενεργεία και συνταξιούχοι- κατά την πενταετία 2011-2016.

Αναλυτικά, απόφαση της ΓΓΔΕ της 29ης Σεπτεμβρίου αναφέρει αρχικά στους βουλευτές, ορίζοντας ότι «κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, από το ποσό του πρώτου εδαφίου αφαιρείται ποσό ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών άσκησης του λειτουργήματος».

Στην ίδια απόφαση (ΠΟΛ 1147/2016), διευκρινίζεται ότι και για τους δικαστικούς «οι υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα προβούν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους (εν ενεργεία και συντάξιμες).

Το τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις περί παραγραφής».

Ο ΓΓΔΕ Γιώργος Πιτσιλής αναφέρει ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «ενόψει της εξίσωσης της βουλευτικής αποζημιώσεως προς τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών», προσθέτοντας ότι με αποφάσεις του Μισθοδικείου «έγινε δεκτό ότι ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος δικαστικών λειτουργών που προσέφυγαν θα υπολογιστεί μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους (εν ενεργεία και συντάξιμων)» και υπογραμμίζοντας ότι κατατέθηκαν πολλαπλά αιτήματα δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι αιτούνται οι αποδοχές και οι συντάξεις τους να τύχουν της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης με αυτούς που προσέφυγαν στο Μισθοδικείο και δικαιώθηκαν.

 

Σχετικά Άρθρα


Αφήστε το σχόλιο σας

*