Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 80.000 ευρώ για ανοιχτές πωλήσεις μετοχών της ΕΘΝΙΚΗΣ

 

Πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ σε πέντε αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της Εθνικής. Ειδικότερα επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ στην εταιρία LC EQUITY FUND Ltd και από 15.000 ευρώ στις εταιρίες VERRAZZANO ADVANTAGE EUROPEAN FUND, VERRAZZANO EUROPEAN LONGSHORT FUND, VERRAZZANO EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND και VERRAZZANO EUROPEAN OPPORTUNITIES FOCUS MASTER FUND PLC.

Επίσης το Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

– Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στον Γεώργιο Δημητρίου, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. για παράβαση των διατάξεων του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

– Την έγκριση της έναρξης εμπορικής προώθησης του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την επωνυμία APOLIS SICAV-SIF στην Ελλάδα από την εταιρία IOLCUS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε..

– Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ με έδρα στη Λάρισα, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της. Τέλος, το Δ.Σ της Ε.Κ ενημερώθηκε για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘYΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της SEAFARM IONIAN Α.Ε. και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σχετικά Άρθρα


Αφήστε το σχόλιο σας

*

code