Έρευνα ΕΚΤ: Η έλλειψη πελατών «αγκάθι» για τις ΜμΕ της Ευρωζώνης

0
0

 

Για πρώτη φορά από το 2009 οι μικρές εταιρείες της Ευρωζώνης αισθάνονται πως έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε δανεισμό, όμως, βασικό πρόβλημά τους είναι η έλλειψη πελατών.

Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε έρευνα της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε σήμερα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πυλώνα της οικονομίας της Ευρωζώνης και βασίζονται κυρίως στον τραπεζικό δανεισμό.

Η έρευνα που έγινε μεταξύ 11.226 επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων έχουν λιγότερους από 250 εργαζομένους, έδειξε πως υπάρχει πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Η εξεύρεση πελατών παραμένει η βασική ανησυχία για τις επιχειρήσεις, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο στην απροθυμία τους να προσφύγουν εκ νέου σε δανεισμό. Έτσι το ¼ των επιχειρήσεων απάντησαν πως η έλλειψη πελατών είναι το κύριο πρόβλημά τους. Μόνο 11% απάντησε πως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί «αγκάθι», ενώ άλλες επεσήμαναν ως προβλήματα το θεσμικό πλαίσιο, τον ανταγωνισμό, το κόστος παραγωγής κ.α.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στην Ελλάδα, όπου οι εταιρίες δήλωσαν πως υπάρχει απότομη αύξηση της ανάγκης τους για τραπεζική χρηματοδότηση, αλλά μείωση στη διαθεσιμότητά της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ