Έτοιμη να χαστουκίσει τον Λοβέρδο η Βαγενά – Λοβέρδος: «Μαζέψτε την»

0
9
ÓõíÝ÷éóç ôçò óõæÞôçóçò óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, åðß ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ "Ñõèìßóåéò èåìÜôùí Äçìüóéïõ Ñáäéïôçëåïðôéêïý ÖïñÝá, ÅëëçíéêÞ Ñáäéïöùíßá Ôçëåüñáóç Áíþíõìç Åôáéñåßá êáé ôñïðïðïßçóç ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ ê.í. 2190/1920 êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" ôçí Ôñßôç 28 Áðñéëßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ιδιαίτερη αίσθηση προκλήθηκε στη Βουλή την ώρα που μιλούσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με την Άννα Βαγενά έξαλλη να μιλάει όρθια και συνάδελφοί της να προσπαθούν να τη συγκρατήσουν.

Συγκεκριμένα, η ένταση ανέβηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο της ΕΡΤ ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη και την αντιπολίτευση.

Όμως όπως βλέπεται στις φωτογραφίες, κάποιος κρατούσε τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ηθοποιό Άννα Βαγενά, προφανώς για την ηρεμήσει και να τη συγκρατήσει.

Η ίδια φέρεται να είχε έντονο διάλογο και με τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος της φώναξε «να σας μαζέψουν», για να του απαντήσει η Βαγενά: «Εσάς να μαζέψουν».

Πηγή φωτογραφίας (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here