Φίλης: Η συμφωνία περιλαμβάνει και σκληρά μέτρα

0
6
ÓõíÝ÷éóç ôçò óõæÞôçóçò óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, åðß ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ "Ñõèìßóåéò èåìÜôùí Äçìüóéïõ Ñáäéïôçëåïðôéêïý ÖïñÝá, ÅëëçíéêÞ Ñáäéïöùíßá Ôçëåüñáóç Áíþíõìç Åôáéñåßá êáé ôñïðïðïßçóç ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ ê.í. 2190/1920 êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" ôçí Ôñßôç 28 Áðñéëßïõ 2015. (EUROKINISSI/ ÆÙÍÔÁÍÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ)

«Η συμφωνία θα περιλαμβάνει και σκληρά μέτρα τα οποία θα πρέπει να αντιρροπιστούν ή και να αλλαχθούν στην πορεία» δήλωσε στην EΡΤ 1 ο  κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης. 

Ερωτηθείς για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές, απάντησε ότι αυτό είναι κάτι που θα φανεί στο τέλος.

Πρόσθεσε όμως ότι η κυβέρνηση επιδιώκει, και αυτό φαίνεται ότι μπορεί να προχωρήσει, να υπάρξει μια συμφωνία, που θα συνοδεύεται από τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Εκτίμησε ότι το Φθινόπωρο θα ακολουθήσει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους.

Σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνέδριο τον Σεπτέμβριο, στο οποίο όλοι πρέπει να προσέλθουν με τις απόψεις τους και να σεβαστούν τη δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας.

Πρόσθεσε ότι δεν βλέπει να υπάρχουν κινήσεις που να οδηγούν σε μια ντε φάκτο διάσπαση.

Χαρακτήρισε ωστόσο «ακατανόητη» την κίνηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη να καλέσει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσουν τη συμφωνία, καθώς , όπως είπε, το αποτέλεσμα της προτροπής αυτής θα είναι να πέσει η κυβέρνηση.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο εκλογών δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται την προσφυγή στο λαό, τη στιγμή που θα κριθεί αναγκαίο.

«Αν χρειαστεί να ανανεωθεί η λαϊκή εντολή θα ανανεωθεί, δεν υπάρχει ειδικός σκοπός» συμπλήρωσε, αναφερόμενος στις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για κυβέρνηση ειδικού σκοπού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here