Φθινοπωρινές εκπτώσεις προ των πυλών

Êüóìïò óå êáôáóôÞìáôá ôïõ êÝíôñïõ ôçò ÁèÞíáò, ÄåõôÝñá 16 Éáíïõáñßïõ 2012.Îåêßíçóáí êáé åðßóçìá ïé ÷åéìåñéíÝò åêðôþóåéò.  ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐáíôåëÞò Óáßôáò

 

 

Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015 τα εμπορικά καταστήματα, με πιθανότερο ωράριο λειτουργίας 11-6.

Η κυριακάτικη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων συμπίπτει με την έναρξη των ενδιάμεσων φθινοπωρινών εκπτώσεων, που θα κρατήσουν μέχρι και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015.

Σχετικά Άρθρα


Αφήστε το σχόλιο σας

*

code