Η Παπαρήγα για τα… «ου» από ένα «μοντέρνο κόμμα»

Ç Ãà  ôïõ ÊÊÅ ÁëÝêá ÐáðáñÞãá êáôÜ ôçí ïìéëßá ôçò  óôçí ðñï çìåñçóßáò äéáôÜîåùò óõæÞôçóç óôç ÂïõëÞ ãéá ôá åèíéêÜ èÝìáôá, óå åðßðåäï áñ÷çãþí, ôçí ÄåõôÝñá 24 Éáíïõáñßïõ 2011.

 

«Ακούστηκε ένα «ου» από ένα κόμμα που θέλει να εμφανιστεί πάρα πολύ μοντέρνο» είπε η βουλευτής του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα κατά την ομιλία της στη Βουλή για το σχέδιο νόμου για το σύμφωνο συμβίωσης και πρόσθεσε:

«Από τον χώρο του Ποταμιού. Βεβαίως, το παιδί γεννιέται από συγκεκριμένα βιολογικά στοιχεία, ανδρικά και γυναικεία. Αυτό δεν έχει σχέση με την εικόνα που αποκτά ένα παιδί από τη μικρή του ηλικία».

«Τα βιολογικά στοιχεία δεν καθορίζουν την κοινωνική συμπεριφορά. Τα βιολογικά στοιχεία καθορίζουν το ποιος γεννάει» υπογράμμισε η Αλέκα Παπαρήγα.

Σχετικά Άρθρα


Αφήστε το σχόλιο σας

*

code