Ποτάμι για Δ. Καμμένο: Η νέα κυβέρνηση εκπέμπει ομοφοβία και ρατσισμό

0
6
Ï åðéêåöáëÞò ôïõ êéíÞìáôïò Ôï ÐïôÜìé Óôáýñïò ÈåïäùñÜêçò ìéëÜåé óôçí äéáêáíáëéêÞ óõíÝíôåõîç ôýðïõ óå êåíôñéêü ðïëõ÷þñï ôçò ÁèÞíáò, ÔåôÜñôç 21 Éáíïõáñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

«H σύνθεση της νέας κυβέρνησης του κ. Τσίπρα εκτός από συντηρητισμό, αναχρονισμό και παλαιοκομματική λογική, τώρα εκπέμπει ομοφοβία και ρατσισμό», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ποτάμι, αναφορικά με την υπουργοποίηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ Δημήτρη Καμμένου.

Οπως αναφέρει το κόμμα του κ. Θεοδωράκη, «η υπουργοποίηση του κ. Καμμένου, ευρέως γνωστού για τις ομοφοβικές και ρατσιστικές του δηλώσεις στο διαδίκτυο, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη πολιτικό ατόπημα του κ. Τσίπρα. Αποτελεί ευθεία προσβολή προς την κοινωνία, στέλνοντας, παράλληλα, επικίνδυνα μηνύματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Δεν είναι το «πρώτη φορά», αλλά το «αριστερά» που καταντάει πια ένα σύντομο ανέκδοτο».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here