Κατατέθηκε τροπολογία στον νόμο Κατρούγκαλου

0
7

 

Αλλαγές στον νόμο Κατρούγκαλου φέρνει τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο, σύμφωνα με την οποία διευκρινίζεται ότι μετά την πάροδο τριετίας και υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την καταβολή σύνταξης σε επιζώντα σύζυγο λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, εφαρμόζεται η καταβολή του 50% αυτής στον επιζώντα, εάν εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Επιπλέον, ορίζεται πως αποτελούν ασφαλιστικές οφειλές και εξοφλούνται κατά την οριζόμενη διαδικασία, οι χορηγούμενες εκπτώσεις προς τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους που υπάγονται ή θα υπάγονταν, έως την έναρξη ισχύος του νόμου στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και προς τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια, αναφορικά με την καταβολή εισφορών κύριας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης.
Ακόμη, για τους ίδιους ασφαλισμένους, τίθεται χρονικό όριο πέντε (5) ετών στη χορηγούμενη έκπτωση για τον υπολογισμό, επί του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού, του προβλεπόμενου ποσοστού εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη.

Με την τροπολογία προβλέπεται η τήρηση του κοινού μητρώου εισφορών και φόρου εισοδήματος στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Επιπλέον, ορίζεται ότι έως την 1-3-2017 προσδιορίζεται ο αναγκαίος αριθμός του προσωπικού για την λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μεταφοράς του τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού του στους αναφερόμενους φορείς.

Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της επιπλέον παροχής στην σύνταξή τους, των ασφαλισμένων που έως την έναρξη ισχύος του ν. 4837/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης καθώς και των ασφαλισμένων που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων.

Τέλος, αίρεται η χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας στις ανώνυμες εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε» που προβλέφθηκε από την δημοσίευση του ν. 4837/2016 και έως την 31-12-2016, χωρίς παρακράτηση και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων κ.λπ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here