Ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου ο εθνικός διάλογος για την Παιδεία

0
8
ÁÈÇÍÁ-ÂÏÕËÇ- ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ Ïéêïíïìéêþí ÕðïèÝóåùí íïìïó÷Ýäéï «Ñõèìßóåéò ãéá ôçí åðáíåêêßíçóç ôçò ïéêïíïìßáò»// ÍÉÊÏÓ ÖÉËÇÓ ÂÏÕËÅÕÔÇÓ ÓÕÑÉÆÁ.(Eurokinissi-ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ)

Την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου ξεκινά στην Βουλή ο διάλογος για τις μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για τα τρία επίπεδα της διαδικασίας και θα επιχειρηθεί με διακομματική συναίνεση να καθοριστούν οι όροι για την διεξαγωγή του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Σύμφωνα με την «Αυγή», ο διάλογος για την Παιδεία θα διεξαχθεί σε τρία επίπεδα: Στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, στην επιτροπή Διαλόγου και στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας.

Στα τρία «όργανα» θα τεθούν επικεφαλής πανεπιστημιακοί και συγκεκριμένα ο Κώστας Γαβρόγλου ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο Αντώνης Λιάκος στην επιτροπή Διαλόγου και ο Νίκος Θεοτοκάς στο ΕΣΥΠ.

Ο διάλογος αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη για να ακολουθήσει η επεξεργασία των πορισμάτων και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here