Κυριάκος: Θα διοικήσω με τη γενιά μου και ακόμα νεώτερους

0
4
Óõíå÷ßóôçêå ôçí ÊõñéáêÞ 10 Íïåìâñßïõ 2013, óôç ÂïõëÞ ç óõæÞôçóç åðß ôçò ðñüôáóçò ìïìöÞò ðïõ êáôÝèåóå ï ÓÕÑÉÆÁ ìå áöïñìÞ ôçí åðÝìâáóç ôùí ÌÁÔ óôçí ÅÑÔ. Óôï óôéãìéüôõðï ï õð. ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò Êõñ. ÌçôóïôÜêçò (EUROKINISSI/ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ)

«Αν εκλεγώ αρχηγός θα διοικήσω τη ΝΔ πρωτίστως με στελέχη της γενιάς μου και ακόμη νεώτερους», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως αυτό δεν σημαίνει αποστράτευση των παλαιότερων. «Εμάς τους πολιτικούς ο λαός είναι εκείνος που μας αποστρατεύει», είπε στον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο (στον Σκάι).

Ο υποψήφιος πρόεδρος σχεδιάζει εκ βάθρων αλλαγή του κόμματος και μετακίνηση των κεντρικών γραφείων σε υποβαθμισμένη περιοχή του Λεκανοπεδίου, για να δείξει το ενεργό ενδιαφέρον του στους φτωχότερους.

«Δεν αρκεί ένα απλό μακιγιάζ για να πλησιάσουμε τα κοινωνικά στρώματα, τα οποία μας έχουν εγκαταλείψει», είπε. Σε ερώτηση αν τον στηρίζει η αδελφή του Ντόρα Μπακογιάννη απέφυγε να απαντήσει, προτρέποντας τους δημοσιογράφους να απευθυνθούν στην ίδια. Είναι χαρακτηριστική δε η απάντησή του και στο ερώτημα αν προτίθεται να την αξιοποιήσει στο μέλλον. «Όλοι οι βουλευτές θα αξιολογούνται, το ίδιο θα ισχύσει και και για εκείνη», απάντησε…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here