Κρέτσος: «Σχεδόν έτοιμο» το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

0
26
Ï ã.ãñ. ÅíçìÝñùóçò & Åðéêïéíùíßáò ËåõôÝñçò ÊñÝôóïò êáôÜ ôçí ïìéëßá ôïõ óôï óõíÝäñéï ìå èÝìá : "ÌÝóá, åðéêïéíùíéáêü óýóôçìá êáé âéþóéìç áíÜðôõîç", ðïõ ãßíåôáé óôï áìöéèÝáôñï ôïõ Ðáíôåßïõ, ÔåôÜñôç 6 ÌáÀïõ 2015. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò

Το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες είναι σχεδόν έτοιμο, καθώς απομένουν μερικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί, αναφέρει ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Real News».

Ο κ. Κρέτσος τονίζει ότι μετά την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί «ακόμη μία δομική μεταρρύθμιση στο πεδίο των ΜΜΕ, ώστε να διασφαλιστούν τα επικοινωνιακά δικαιώματα των πολιτών και να σπάσει το απόστημα της διαπλοκής». Και συμπληρώνει υπογραμμίζοντας ότι «το καθεστώς της ιδιότυπης νομιμοφάνειας των τηλεοπτικών σταθμών πλησιάζει στο τέλος του».

Ο γενικός γραμματέας προαναγγέλλει, επίσης, την επεξεργασία ρύθμισης που θα διέπει τη λειτουργία των ψηφιακών ΜΜΕ, καθώς και τη δημιουργία μητρώου online media, στο οποίο οι ιδιοκτήτες που θα εγγράφονται θα απολαμβάνουν παροχές όπως τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην κρατική διαφήμιση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here