«Λαυράκια» από το ΣΔΟΕ τον Μάιο -«Καραμπινάτη» φοροδιαφυγή

0
6

Πολυεκατομμυριούχος αρχιτέκτονας και φωτογράφος, αθλητικό σωματείο – φοροφυγάς, καθηγητές Α.Ε.Ι., που «ξέχασαν» να δηλώσουν εισοδήματα και επιδόματα, δικηγόρος, συνταξιούχος και… μακαρίτης με αμύθητη περιουσία, εταιρίες που δεν γνώριζαν τη λέξη φόρος, offshore, αλλά και φαρμακεία, που είχε «τελειώσει» το χαρτί στις ταμειακές τους μηχανές, είναι μερικές από τις νέες περιπτώσεις, που αποκάλυψαν οι έρευνες του ΣΔΟΕ τονΜάιο.

1. Αρχιτέκτονας, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 9.302.969,62. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Φωτογράφος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 3.882.665,39. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Φυσικό πρόσωπο, μη επιτηδευματίας, προσαύξησε την περιουσία του 177.150,18  χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

4. Επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον τομέα των γενικών επισκευών πλοίων, εξέδωσε πλήθος εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 7.090.794,62 .

5. Επιχείρηση εμπορίας πολυτίμων μετάλλων, εξέδωσε είκοσι επτά (27) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.451.985,52 .

6. Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών κτιρίων, εξέδωσε πενήντα οκτώ (58) πλαστά –  εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.828.400,00 .

7. Επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ελαστικών και λιπαντικών, εξέδωσε εξήντα τέσσερα (64) πλαστά –  εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 491.010,11 .

8. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου οπωροκηπευτικών για τη χρήση 2011, εξέδωσε εξήντα δύο (62) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 358.835,35 , ενώ παράλληλα δεν εξέδωσε δέκα (10) φορολογικά στοιχεία αξίας 46.248,33 .

9.  Αθλητικό σωματείο, δεν εξέδωσε 3.267 φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 255.116,00  .

Άλλες περιπτώσεις

1. Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2001 έως 2010 κατά 1.194.988,66 χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων και εξοπλισμών, εξέδωσε είκοσι τέσσερα (24) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 214.466,90 .

3. Επιχείρηση του τομέα της πληροφορικής, ζήτησε και έλαβε δεκαπέντε (15) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 1.641.521,21 .

4. Επιχείρηση ανάπτυξης λογισμικού, ζήτησε και έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία  συνολικής καθαρής αξίας 258.450,00 .

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here