Μεϊμαράκης: Ηρεμήστε γιατί θα βάλω αντιπρόεδρο την Όλγα και θα φύγω

0
8
ÁÈÇÍÁ-ï Õðïõñãüò Åóùôåñéêþí, ê. Åõñéðßäçò Óôõëéáíßäçò,åß÷å óõíÜíôçóç åñãáóßáò ìå ôçí Õðïõñãü Ôïõñéóìïý, ê. ¼ëãá ÊåöáëïãéÜííç (öùôïãñáößá) êáé ÐåñéöåñåéÜñ÷åò ìå êýñéï áíôéêåßìåíï ôçí ôïõñéóôéêÞ ðñïâïëÞ ôçò ÷þñáò.(EUROKINISSI-ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Σύμφωνα με τον «Βηματοδότη» σε πρόσφατη κομματική εκδήλωση ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης έγινε αποδέκτης έντονων ερωτήσεων για τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/AΝΕΛ.

«Πρόεδρε πώς θα κάνεις αντιπολίτευση, πρέπει να σκληρύνεις τη στάση σου έναντι του Αλ. Τσίπρα, δεν πρέπει να χαρίζεσαι στους Συριζαίους, πρέπει να ζητήσεις εκλογές» ήταν μία από αυτές.

Τι απάντησε ο κ. Μεϊμαράκης; . «Ηρεμήστε, γιατί θα ορίσω αντιπρόεδρο στο κόμμα την Όλγα και θα φύγω» είπε χαρακτηριστικά.

Τελικά στην Όλγα Κεφαλογιάννη δεν άρεσε και πολύ το χιούμορ του προέδρου και στη συνέχεα τον ρώτησε μάλιστα γιατί στοχοποιεί συνεχώς εκείνη…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here