Μηχανική βλάβη η αιτία της φωτιάς στην Porsche του Μαυρίκου

0
8
Ôï êáììÝíï áõôïêßíçôï áðü ôï ïðïßï áíáóýñèçêå íåêñüò Ýíáò Üíäñáò óôçí ÁôôéêÞ Ïäü, ôçí ÐÝìðôç 9 Éïõíßïõ 2016, óôï ýøïò ôïõ Çñáêëåßïõ, óôï ñåýìá ðñïò Åëåõóßíá, óôçí áñéóôåñÞ ëùñßäá êõêëïöïñßáò. Ç ÐõñïóâåóôéêÞ Ýóðåõóå óôï óçìåßï ìå ôñßá ï÷Þìáôá êáé åííÝá ðõñïóâÝóôåò, ïé ïðïßïé êáôÝóâåóáí ôç öùôéÜ êáé áíÝóõñáí íåêñü ôïí ïäçãü. (EUROKINISSI)

 

Μηχανική βλάβη φαίνεται να είναι η αιτία της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο πολυτελές αυτοκίνητο του Παναγιώτη Μαυρίκου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αξιωματικών της Αστυνομίας με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων.

Ύστερα από τις δύο αυτοψίες που έκαναν οι εμπειρογνώμονες στην Αττική Οδό κατά μήκος της διαδρομής που φαίνεται ο εκδότης να αντιμετωπίζει πρόβλημα, φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα, καθώς δεν προκύπτουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν το σενάριο της δολιοφθοράς και της εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες στο πόρισμα τους αναφέρουν πως υπήρξε διαρροή λαδιού και καυσίμων που προκλήθηκε από κάποιου είδους μηχανική βλάβη.

Γι’ αυτό τον λόγο, αναμένεται να σταλούν στα κεντρικά της Porsche ανταλλακτικά αλλά και τμήματα του μοιραίου οχήματος ώστε να «δέσει» η υπόθεση από όλες τις πλευρές.

Εξάλλου, οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ έχουν ενδείξεις και στοιχεία ότι το αυτοκίνητο του 42χρονου εκδότη δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ενώ και η συντήρησή του σε συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία δεν ήταν η ενδεδειγμένη, κάτι που φαίνεται πως έχει αποτελέσει την αιτία της πυρκαγιάς και έχει συντελέσει στη γρήγορη επέκτασή της

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here