Νόμιμη η κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων για μη απόδοση ΦΠΑ

0
7

Νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προβλεπόμενη επιβολή απαγορευτικών μέτρων, όπως είναι κατάσχεση κινητής περιουσίας και τραπεζικών λογαριασμών, κ.λπ., σε περίπτωση μη απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου «κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπιστώνει φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν έχει αποδοθεί συνολικά στο Δημόσιο ποσό πάνω από 150.000 ευρώ από Φ.Π.Α., απαγορεύεται στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες να παραλαμβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που ζητούνται από τον παραβάτη, για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον, αναστέλλεται το απόρρητο των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων του φορολογούμενου σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δεσμεύεται το 50% των ποσών αυτών.

Το Ανώτατα Ακυρωτικό Δικαστήριο στην υπ΄ αριθμ. 2297/2015 απόφαση του Β΄ Τμήματος, αναφέρει ότι σε φορολογικό έλεγχο που έγινε σε γνωστή εταιρεία πώλησης κοσμημάτων και ωρολογίων της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι κατά διετία 1999 -2001 δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 407.579 ευρώ.

Σύμφωνα με  την δικαστική απόφαση, η εν λόγω εταιρεία κατά την επίμαχη διετία, «εξέδωσε εικονικές αποδείξεις λιανικής πωλήσεως και εικονικά πιστωτικά τιμολόγια επιστροφής ΦΠΑ, που καταχωρίσθηκαν στα τηρούμενα βιβλία της (Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ) και στους λογαριασμούς των εισροών και, ακολούθως, συμψηφίσθηκαν με το φόρο των εκροών, τα τιμολόγια δε αυτά δεν αναγνωρίσθηκαν από τον έλεγχο».

Έτσι, αποδόθηκε στην εταιρεία η παράβαση της μη απόδοσης στο Δημόσιο ΦΠΑ ύψους 407.570 ευρώ.

Κατόπιν αυτών, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος επιβλήθηκαν στην επίμαχη εταιρεία και στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της, τα προβλεπόμενα απαγορευτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων ήταν η συντηρητική κατάσχεση όλης της κινητής περιουσίας (τραπεζικών λογαριασμών, κ.λπ.).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here