Ο ΟΓΑ για τα έξοδα κηδείας χωρίς χρήση γραφείου τελετών

0
5

 

Με ανακοίνωσή του ο ΟΓΑ διευκρινίζει ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για απόδοση δαπανών εξόδων κηδείας, σε περιπτώσεις ασφαλισμένων συνταξιούχων του ΟΓΑ, που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΓΑ, επισημαίνεται:

Με κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ15/8/4588 -ΦΕΚ Β΄656/10-03-2016) καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να αποδοθεί η δαπάνη των εξόδων κηδείας, σε περιπτώσεις ταφής-κηδείας ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ, που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, για την τελετή της κηδείας (Μοναχοί του Αγίου Όρους, Μουσουλμάνοι, μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας).

Ειδικότερα, αντί του τιμολογίου του γραφείου τελετών ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, υποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης και

2. Όπου απαιτείται, διπλότυπο είσπραξης τελών χαρτοσήμου της οικείας ΔΟΥ, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης.
Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εξόδων κηδείας, η εκκαθάριση των οποίων εκκρεμούσε λόγω μη υποβολής πρωτοτύπου τιμολογίου ή δελτίου παροχής υπηρεσιών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here