Όχι στην εκδήλωση της Ζωής από πρόεδρο, Τσίπρα και αρχηγούς

1
0
Må ôçí åõêáéñßá ôçò óõìðëÞñùóçò 41 ÷ñüíùí áðü ôçí ðôþóç ôçò Äéêôáôïñßáò êáé ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò Äçìïêñáôßáò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå óÞìåñá,ÐáñáóêåõÞ 24 Éïõëßïõ 2015 óõæÞôçóç óôïí ðñïáýëéï ÷þñï ôçò ÂïõëÞò.ÏìéëçôÝò ï Ìáíþëçò ÃëÝæïò, ï Êþóôáò Ìáíôáßïò, ç ÐÝðç Ñçãïðïýëïõ êáé ï Óðýñïò ×áëâáôæÞò. Ôç óõæÞôçóç óõíôïíßæå ï Êþóôáò Äïõæßíáò.(Eurokinissi-ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

Την πλάτη γύρισαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, στην εκδήλωση που οργάνωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο προαύλιο της Βουλής για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.  Δεν προσήλθε κανείς, ενώ δεν έστειλαν καν εκπροσώπους τους. Πράγμα που είχαν συζητήσει -και είχαν συμφωνήσει- ήδη από το μεσημέρι στο γεύμα που τους παρέθεσε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Μόνες εξαιρέσεις η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη και οι υπουργοί Θροδωρής Δρίτσας, Τασία Χριστοδουλοπούλου, Παύλος Πολάκης, Νίκος Τόσκας, Θεανώ Φωτίου, Δημήτρης Βίτσας.

Παρόντες, επίσης, η Ελένη Γερασιμίδου και ο Χρήστος Κατσώτης από το ΚΚΕ, που πήγαν να παρακολουθήσουν την ομιλία του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του κόμματος.

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Είναι η μοναδική που εφαρμόζει το Σύνταγμα. Τα διαπλεκόμενα όμως που το καταστρατήγησαν και το έκαναν κουρελόχαρτο εις βάρος των Ελλήνων με επικρατέστερο τον ΤΣΙΠΡΑ,προσπαθούν να την αποδημήσουν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ