Όχι στην εκδήλωση της Ζωής από πρόεδρο, Τσίπρα και αρχηγούς

1
11
Må ôçí åõêáéñßá ôçò óõìðëÞñùóçò 41 ÷ñüíùí áðü ôçí ðôþóç ôçò Äéêôáôïñßáò êáé ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò Äçìïêñáôßáò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå óÞìåñá,ÐáñáóêåõÞ 24 Éïõëßïõ 2015 óõæÞôçóç óôïí ðñïáýëéï ÷þñï ôçò ÂïõëÞò.ÏìéëçôÝò ï Ìáíþëçò ÃëÝæïò, ï Êþóôáò Ìáíôáßïò, ç ÐÝðç Ñçãïðïýëïõ êáé ï Óðýñïò ×áëâáôæÞò. Ôç óõæÞôçóç óõíôïíßæå ï Êþóôáò Äïõæßíáò.(Eurokinissi-ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

Την πλάτη γύρισαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, στην εκδήλωση που οργάνωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο προαύλιο της Βουλής για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.  Δεν προσήλθε κανείς, ενώ δεν έστειλαν καν εκπροσώπους τους. Πράγμα που είχαν συζητήσει -και είχαν συμφωνήσει- ήδη από το μεσημέρι στο γεύμα που τους παρέθεσε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Μόνες εξαιρέσεις η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη και οι υπουργοί Θροδωρής Δρίτσας, Τασία Χριστοδουλοπούλου, Παύλος Πολάκης, Νίκος Τόσκας, Θεανώ Φωτίου, Δημήτρης Βίτσας.

Παρόντες, επίσης, η Ελένη Γερασιμίδου και ο Χρήστος Κατσώτης από το ΚΚΕ, που πήγαν να παρακολουθήσουν την ομιλία του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του κόμματος.

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Είναι η μοναδική που εφαρμόζει το Σύνταγμα. Τα διαπλεκόμενα όμως που το καταστρατήγησαν και το έκαναν κουρελόχαρτο εις βάρος των Ελλήνων με επικρατέστερο τον ΤΣΙΠΡΑ,προσπαθούν να την αποδημήσουν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here