Παράταση έως 30-11 για την υποβολή Ε9 με μειωμένο πρόστιμο

0
3

 

Για τέσσερις μήνες έως 30.11.2016 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2010 και επομένων.

Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και την προαναφερόμενη νέα καταληκτική ημερομηνία, το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/97 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 μειώνεται στο μισό.

Με τη διάταξη που συμπεριλήφθη ως τροπολογία στο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, παρατείνεται η προθεσμία που είχε παρασχεθεί στους φορολογουμένους να υποβάλουν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, με μειωμένους στο μισό τους σχετικούς πρόσθετους φόρους ή τα πρόστιμα για τα οποία θα απαιτηθεί αυτοπρόσωπη παρουσία των φορολογουμένων στις ΔΟΥ, προκειμένου να απεικονίσουν ορθά την περιουσιακή τους κατάσταση, δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τα μηχανογραφικά στοιχεία, υπάρχουν σοβαρά λάθη στην περιγραφή των ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο ορθός υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here