Περιβάλλον προστασίας για δανειολήπτες στεγαστικών

0
7

 

Περιβάλλον προστασίας για τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων και καθαρούς όρους στις δανειακές συμβάσεις φέρνει η Κοινοτική Οδηγία 2014/17/ΕΕ που πήρε τον δρόμο της ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία.

Το ζητούμενο είναι η σωστή ενημέρωση και κυρίως να θεσμοθετηθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές που συνάπτουν δανειακές συμβάσεις τόσο για την αγορά κατοικίας όσο και για δάνεια με υποθήκες σε ακίνητα.

Μάλιστα σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία θα πρέπει τα πιστωτικά ιδρύματα να εξαντλούν όλες τις δυνατότητες για εξεύρεση λύσης προτού προχωρήσουν σε έκδοση διαταγών πληρωμής και κινήσουν τις διαδικασίες κατάσχεσης του ακινήτου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Στη δε περίπτωση που προχωρήσει η διαδικασία πλειστηριασμού και παραμένει ανεξόφλητο χρέος, η τράπεζα, σύμφωνα με το «Έθνος», διευκολύνει την αποπληρωμή του λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης αλλά και την ύπαρξη τυχόν άλλων περιουσιακών στοιχείων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here