Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των απολυμένων της Sprinter από την Taseis Παιδαγωγική

0
9
Το κέντρο δια βίου μάθησης Taseis Παιδαγωγική προσφέρει δωρεάν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των απολυμένων της εταιρείας Sprinter. Όσοι το ολοκληρώσουν  λαμβάνουν αμέσως και εφάπαξ χρηματικό ποσο 
Για να μπει ένας απολυμένος της εταιρείας  Sprinter στο πρόγραμμα οικονομικής και επαγγελματικής ενίσχυσης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και ανανέωσης αυτής

3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος (τελευταίο έτος)

4. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

5. Voucher συμμετοχής (κωδικός ΚΑΥΑΣ)

6. Υπεύθυνη Δήλωση, με γνήσιο της υπογραφής (επικύρωση) που να δηλώνετε ότι: α. Τα δικαιολογητικά που υποβάλω είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων, και β. Δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση.

7. Για τους εργαζόμενους: Αναγγελία πρόσληψης ή σύμβαση έργου ή ένταξη επιτηδεύματος (για ελεύθερους επαγγελματίες).

8. Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται στο ΚΕΚ)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here