Προστασία δανειοληπτών από δάνεια σε ξένο νόμισμα

 

Τη δυνατότητα να μετατρέψει το δάνειό του από ξένο στο δικό του νόμισμα (πχ. από ελβετικό φράγκο σε ευρώ) δίνει κοινοτική οδηγία που ενσωματώνεται με καθυστέρηση στην εθνική νομοθεσία.

Όπως προβλέπει η εν λόγω οδηγία, η αλλαγή νομίσματος θα μπορεί να γίνει όταν η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας υπερβαίνει το 20%.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο δανειολήπτης, θα μπορεί βάσει του νομοσχεδίου, να μετατρέψει το δάνειο που έχει πάρει στο δικό του εθνικό νόμισμα όταν η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας υπερβαίνει το 20%.

Επιπλέον, η τράπεζα υποχρεούται από την πλευρά της να ενημερώσει τον δανειολήπτη για την υπέρβαση του μέγιστου ορίου διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι ο δανειολήπτης μπορεί να αποπληρώσει πρόωρα την οφειλή του και να τύχει μείωσης του συνολικού κόστους της πίστωσης σε ό,τι αφορά τόκους και επιβαρύνσεις. Αν όμως έχει συμφωνηθεί σταθερό επιτόκιο, ο πιστωτικός φορέας δικαιούται αποζημίωση που θα υπολογίζεται βάσει μαθηματικού τύπου που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο.

Σχετικά Άρθρα


Αφήστε το σχόλιο σας

*