Πώς θα γίνει η αναδρομική παρακράτηση ποσών από συντάξεις

0
4

 

Αλλάζουν οι όροι για την είσπραξη μέσω παρακράτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από συντάξεις, επιδόματα, βοηθήματα σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αναπροσαρμόζεται το ποσοστό του παρακρατούμενου κάθε φορά ποσού από τη μηνιαία καταβαλλόμενη σύνταξη, με την εισαγωγή κλίμακας παρακράτησης, σύμφωνα με το ύψος των συνταξιοδοτικών αποδοχών.

Η τροπολογία ορίζει ότι αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα, καθώς και επιδόματα που χορηγούνται μαζί με τη σύνταξη, μέχρι ποσού 15.000 ευρώ, παρακρατούνται με απόφαση της/του προϊσταμένης/ου της αρμόδιας Δ/νσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τα ποσά των συντάξεων, που θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.

Καθεμία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ και το 1/6 του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 50 ευρώ.

Το ανωτέρω ύψος του οφειλόμενου ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here