Πώς το κακάο αυξάνει… 10 μονάδες τον ΦΠΑ στο γάλα!

0
2

 

Η διαφοροποίηση του ΦΠΑ ανάλογα με τον εάν το γάλα είναι άσπρο ή με κακάο από το 13% στο 23% δημιουργεί την ανάγκη ελέγχων «αναφορικά με τη διαπίστωση της ορθής δασμολογικής κατάταξης και του εφαρμοζόμενου συντελεστή Φ.Π.Α. στα εν λόγω είδη», όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της γενικής διευθύντριας Τελωνείων Ειρήνης Γιαλούρη.

Αφού ο νόμος βάζει το γάλα κακάο στο 23% και το άσπρο γάλα στο 13%, κάποιος πρέπει να ελέγξει αν τα γάλατα έχουν τον σωστό ΦΠΑ.

Το πρόβλημα, ξεκινά και τελειώνει από το γεγονός ότι μετά από πολλά πειράματα στον ΦΠΑ τα τελευταία χρόνια το σύστημα παραμένει πολυδαίδαλο και χρειάζονται εγκύκλιοι επί εγκυκλίων για να λύσουν μια σειρά από απορίες που γεννώνται από την ύπαρξη τριών διαφορετικών συντελεστών, σύμφωνα με το euro2day.gr.

Έτσι λοιπόν, με τη νέα εγκύκλιο:

• Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με την παράγραφο 03 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», για τα γάλατα και τα προϊόντα γαλακτοκομίας του Κεφ. 4, μεταξύ άλλων εκείνα που σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στην Δ.Κ 0402 ήτοι, γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται είναι 13%,

• Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», για τα προϊόντα που σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στην Δ.Κ 2202 ήτοι, σοκολατούχα γάλατα, ροφήματα γάλακτος με γεύση καφέ καθώς και παρόμοια ροφήματα με βάση το γάλα, ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται είναι 23%.

«Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη και το συντελεστή Φ.Π.Α. των γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικά των ροφημάτων γάλακτος με γεύση καφέ, σοκολατούχου γάλακτος και παρόμοιων ροφημάτων με βάση το γάλα, που αναφέρονται στην παρούσα. Οι αρμόδιες Τελωνειακές και Φορολογικές Αρχές καθώς και οι αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους τα διαλαμβανόμενα σε αυτή, προκειμένου να προχωρήσουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, σε διεξαγωγή εκ των υστέρων ελέγχων στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, αναφορικά με τη διαπίστωση της ορθής δασμολογικής κατάταξης και του εφαρμοζόμενου συντελεστή Φ.Π.Α. στα εν λόγω είδη».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here