Σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 4 Ιουλίου οι αιτήσεις για τις τηλεοπτικές άδειες

0
12

 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης των φακέλων των ενδιαφερόμενων για τις τηλεοπτικές άδειες.

Η διευκρινιστική εγκύκλιος αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου της ΓΓΕΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00.

Ο σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος δεν θα ανοιχθεί από το Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΓΓΕΕ, θα πρέπει να αναφέρει κατά λέξη το ακόλουθο κείμενο: «Φάκελος αιτήσεως συμμετοχής της εταιρείας/κοινοπραξίας ‘’…..’’ στη διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)».

Αυτό το κείμενο θα πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου, ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, και κατά την κατάθεσή του ο υποψήφιος θα λαμβάνει απόδειξη κατάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου από την αρμόδια υπηρεσία.

Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, παρουσία και των εκπροσώπων των υποψηφίων, προκειμένου να ανοίξει τους σφραγισμένους φακέλους και να πιστοποιήσει ότι πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα για τη δημοπρασία.

Οι φάκελοι θα  είναι προσβάσιμοι σε όλους τους υποψηφίους μετά το άνοιγμά τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here