Σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από τη Συνθήκη Σένγκεν για 2 χρόνια μελετούν οι Ευρωπαίοι

0
2
б�򠳴筠ũ䯬ݭ砳��쥠�ЃČ �Н찴砲4 ӥ𴥬ⱟﵠ2015. (MOTIONTEAM/ӉˇӠ…тőɄǓ)

 

Σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από τη Συνθήκη Σένγκεν για δύο χρόνια μελετούν οι Ευρωπαίοι σύμφωνα με έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο εσωτερικό έγγραφο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Η ακεραιότητα της Συνθήκης Σένγκεν», με ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου 2015, αποκαλύπτει την πρόθεση κρατών μελών της Ε.Ε. να επαναφέρουν τον έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα της Ευρώπης για δύο χρόνια.

Τι γράφει αναλυτικά το εσωτερικό έγγραφο του Συμβουλίου της ΕΕ:

Πολλά κράτη μέλη έχουν επαναφέρει προσωρινά τον έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα, σύμφωνα με τα άρθρα 23-25 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν. Βάσει αυτών, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να εφαρμόσει τέτοιους ελέγχους για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει συνολικά τους έξι μήνες. Η παράταση αυτής της κατάστασης θα απαιτούσε την έγκριση από το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Η σύσταση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε εξαιρετικές περιστάσεις για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση όπου εντοπίζονται συνεχείς σοβαρές ελλείψεις σχετικά με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 19α του Κώδικα συνόρων της Σένγκεν δεν είναι επαρκή. Όταν σε τέτοιες περιπτώσεις, η συνολική λειτουργία του χώρου τίθεται σε κίνδυνο, και στο βαθμό που οι έκτακτες περιστάσεις συνιστούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια στον χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα ή μέσα σε μέρη αυτών, η προθεσμία για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μπορεί να παραταθεί μέχρι μια συνολική περίοδο δύο ετών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here