Συνάντηση Πρ. Παυλόπουλου – Μ. Γλέζου την Πέμπτη

0
7
ÓõíÜíôçóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðç ðáõëüðïõëïõ ìå ïìÜäá Åëëçíï-Áìåñéêáíþí öïéôçôþí ôïõ American Hellenic Institute (AHI) óôï ðëáßóéï ôçò 7çò åôÞóéáò åðßóêåøÞò ôïõò óôçí ÅëëÜäá ìå åðéêåöáëÞò ôïí Ðñüåäñï Nick Larigakis, ôçí ÔåôÜñôç 1 Éïõëßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

 

Συνάντηση με τον Μανώλη Γλέζο θα έχει το πρωί της Πέμπτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Ειδικότερα, η συνάντηση θα γίνει στις 10.00, ενώ μία ώρα αργότερα στις 11.00 ο κ. Παυλόπουλος θα δεχθεί τον υπουργό Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας Λάσλο Τροκσανι.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here