Σύντομα με νόμο η ανταλλαγή στοιχείων για καταθέσεις εξωτερικού

0
15

 

Πολύ σύντομα οι ελληνικές αρχές θα μπορούν να λαμβάνουν αλλά και να παρέχουν σε άλλες χώρες πληροφορίες για καταθέσεις εξωτερικού και εισόδημα απο χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Αυτό προβλέπει νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προς ψήφιση απο την Ολομέλεια της Βουλής και ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία στο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ (Common Reporting Standard).

Η εφαρμογή της σχετικής υποχρέωσης της Ελλάδας απορρέει από τη συμφωνία που υπέγραψε το 2013 για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των άρθρων 1-25 του ν.4170/2013, μερικά εκ των οποίων τροποποιούνται και συμπληρώνονται. Με τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας,  οι οποίες ενσωματώνονται με τα άρθρα 1-4 του νόμου που ψηφίστηκε την Τρίτη από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, διευρύνεται ουσιαστικά το αντικείμενο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στους δηλωτέους λογαριασμούς.

Τα στοιχεία που θα ανταλλάσσονται είναι: το όνομα, ο τόπος κατοικίας, η χώρα, ο ΑΦΜ, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, ο αριθμός λογαριασμού, το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού, αν πρόκειται για λογαριασμό θεματοφυλακής, το ύψος των τόκων, των μερισμάτων και του εισοδήματος πυ προκύπτει από τις επενδύσεις, ενώ σε καταθετικούς λογαριασμούς, θα γνωστοποιείται το συνολικό ποσό των ετήσιων τόκων.

Στην πράξη η Ελλάδα θα λαμβάνει στοιχεία για καταθέσεις, χρηματοοικονομικές επενδύσεις και εισόδημα από τόκους και προσόδους Ελλήνων φορολογικών κατοίκων σε χώρες του εξωτερικού. Με δεδομένο ότι οι Έλληνες φορολογικοί κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στην Ελλάδα το παγκόσμιο εισόδημά τους θα γίνεται έλεγχος για το αν αυτά τα εισοδήματα έχουν δηλωθεί. Στην περίπτωση που δεν δηλώνονται τότε θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για φοροδιαφυγή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here