Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

0
6

 

Τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), η οποία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει βελτιωτικές παρεμβάσεις προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ), ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η ΕΓΔΙΧ, η οποία συστήνεται με τον Νόμο 4389/2016, θα κινείται στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των δανειοληπτών. Έχει την ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου για την υποστήριξή τους, μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του δικτύου 30 τοπικών Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) και σχεδιάζει προγράμματα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού καθώς και προώθησης των συμμετοχικών διαδικασιών.

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, η ΕΓΔΙΧ θα συμβάλλει καθοριστικά στον καθορισμό του πλαισίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς συντάσσει την Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους προς έγκριση από το ΚΥΣΔΙΧ, με στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, συντονίζει το έργο των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων και υπηρεσιών και συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την Απόφαση Υ155 – ΦΕΚ 362/11-7-2016, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διορίστηκε ο Φώτης Κουρμούσης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα διετέλεσε Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους στο Γραφείο του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here