«Τέλος» από το Εθνικό ο Χατζάκης, που καταγγέλλει πολιτική δίωξη

0
9

Ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης απέπεμψε από το Εθνικό Θέατρο τον καλλιτεχνικό διευθυντή Σωτήρη Χατζάκη, δίνοντας τέλος στη σφοδρότατη σύγκρουσή τους. Ο υπουργός επικαλείται τυπικές παραλείψεις και ο καλλιτεχνικός διευθυντής τον κατηγορεί ευθέως για λογικές της απριλιανής χούντας.

Η θητεία του έληγε κανονικά του χρόνου, αλλά ο κ. Ξυδάκης απαιτούσε να αποχωρήσει τώρα, πράγμα που ο κ. Χατζάκης δεν αποδεχόταν κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη.

Η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Πολιτισμού, για την απομάκρυνση Χατζάκη:

Α) Παρέλειψε, από την έναρξη της θητείας του (21.5.2013) μέχρι και την υπογραφή της παρούσης, την ανάρτηση περιλήψεων των συμβάσεων έργου που έχει συνάψει κατ’ άρθρο 3 παρ. 13 περ. ε Ν. 2273/1994, ως εκπρόσωπος του Εθνικού Θεάτρου, με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό του θεάτρου, καθώς επίσης και με ειδικούς συνεργάτες για τις καλλιτεχνικές και λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού, στη διαδικτυακή εφαρμογή «Διαύγεια», όπως κατά νόμο επιβάλλεται (άρθρο 2 παρ. 4 περ. 14 και άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3861/2010)

Β) Συνήψε, κατά το έτος 2014, τρεις συμβάσεις έργου με αντικείμενο τη σκηνοθεσία θεατρικών έργων με το Εθνικό Θέατρο, όπως προκύπτει από τις ως άνω υπό 6 «Έγγραφες Απόψεις» του Σωτηρίου Χατζάκη προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 3 παρ.

16 εδ. β΄ του Ν. 2273/1994, η οποία προβλέπει ως μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό συμβάσεων μεταξύ του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και του Εθνικού Θεάτρου τις δύο συμβάσεις ετησίως,

Γ) Συνήψε, κατά το έτος 2015 και στο πλαίσιο παραγωγών του Εθνικού Θεάτρου, τρεις συμβάσεις έργου ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής, αρμόδιος για τη σύναψη συμβάσεων έργου εκ μέρους του Εθνικού Θεάτρου (άρθρο 3 παρ. 13 περ. ε του Ν.2273/1994) με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου Μετζικώφ − Παπαδάκη Ιωάννη, κατά παράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 3 παρ. 11 εδ. β΄ του Ν. 2273/1994, σύμφωνα με την οποία τα μέλη του Δ.Σ δεν μπορούν να συνάψουν με το Θέατρο κατά τη διάρκεια της θητείας τους περισσότερες από δυο συμβάσεις έργου κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους,

Δ) Καθυστέρησε, χωρίς σπουδαίο λόγο, να υποβάλει αιτηθέντα στοιχεία στην εποπτεύουσα Αρχή, με συνέπεια να καθίσταται έτσι δυσχερής η άσκηση της προβλεπόμενης από τον νόμο αρμοδιότητας εποπτείας του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων επί του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και η εναρμονισμένη και συντονισμένη δράση για την επίτευξη των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που καλείται να υπηρετήσει το Εθνικό Θέατρο.

Και το σχόλιο του Σωτήρη Χατζάκη:

«Με απόφασιν του Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού, επαύθην από Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, σήμερον, 21ην Απριλίου 2015. Άνευ Διαγγέλματος.

Ζήτω ο Αναπληρωτής Υπουργός.
Ζήτω το Έθνος.
Διατελών εις τον γύψον, αναμένω οδηγίας δια πιθανήν μετάβασιν μου εις την πολιτιστικήν Μακρόνησον, όπως κατά το παρελθόν, εις την πραγματικήν, είχε σταλεί ο πατήρ μου»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here