Το «ευχαριστώ» της Βίκυς Σταμάτη βγαίνοντας από το Εφετείο

0
2
Ç óýæõãïò ôïõ ´ôåùò õðïõñãïý ÅèíéêÞò Áìõíáò Áêç Ôóï÷áôæüðïõëïõ, Âßêõ ÓôáìÜôç âãáßíåé óõíïäåõüìåíç áðü áóôõíïìéêïýò áðü ôï Åöåôåßï Áèçíþí, ÁèÞíá ÔåôÜñôç 14 Ïêôùâñßïõ 2015. Ç Âßêõ ÓôáìÜôç áðïöõëáêßæåôáé ìå ðåñéïñéóôéêïýò üñïõò ìå áðüöáóç ôïõ Ðåíôáìåëïýò Åöåôåßïõ ÊáêïõñãçìÜôùí. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

 

Εμφανώς ικανοποιημένη, με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων να αποφυλακιστεί, και χαμογελαστή εμφανίστηκε η Βίκυ Σταμάτη κατά την έξοδό της από το Εφετείο Αθηνών.

Η σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου, την ώρα που έβγαινε συνοδευόμενη από αστυνομικούς από το Εφετείο Αθηνών, γύρισε προς τους δημοσιογράφους και φώναξε: «Ευχαριστώ».

Ç óýæõãïò ôïõ ´ôåùò õðïõñãïý ÅèíéêÞò Áìõíáò Áêç Ôóï÷áôæüðïõëïõ, Âßêõ ÓôáìÜôç âãáßíåé óõíïäåõüìåíç áðü áóôõíïìéêïýò áðü ôï Åöåôåßï Áèçíþí, ÁèÞíá ÔåôÜñôç 14 Ïêôùâñßïõ 2015. Ç Âßêõ ÓôáìÜôç áðïöõëáêßæåôáé ìå ðåñéïñéóôéêïýò üñïõò ìå áðüöáóç ôïõ Ðåíôáìåëïýò Åöåôåßïõ ÊáêïõñãçìÜôùí. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here