Το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία για την κατάργηση του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

0
3

Το ΚΚΕ κράτησε την υπόσχεση του προς τους γονείς των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία και κατέθεσε τροπολογία για την κατάργηση του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η τροπολογία αφορά στο  σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» και την υπογράφουν οι Καραθανασόπουλος Νίκος, Δελής Γιάννης, Γκιόκας Γιάννης, Τάσσος Σταύρος, Συντυχάκης Μανώλης, Λαμπρούλης Γιώργος.

Αναλυτικά η τροπολογία:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με την προτεινόμενη διάταξη, ρυθμίζεται το ζήτημα που προέκυψε από την κατάργηση της απαλλαγής των τυπικών υπηρεσιών άτυπης και τυπικής ιδιωτικής εκπαίδευσης από ΦΠΑ, με τους ν. 4334/2015 και 4336/2015.

 

Η επιβολή ΦΠΑ στις δομές της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αυξάνει το μηδενικό ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση και φορτώνει νέα βάρη σε λαϊκές οικογένειες, που προσπαθούν μέσω της παραπαιδείας ή και άλλων παράλληλων ιδιωτικών δομών να καλύψουν τις ελλείψεις του δημόσιου σχολείου.

 

Πρόκειται για μέτρο που επιβαρύνει ραγδαία τον οικογενειακό προϋπολογισμό εκατομμυρίων εργαζομένων και αντικειμενικά θα ορθώσει νέα εμπόδια στην πρόσβαση των παιδιών στη μόρφωση. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η κατάργησή του.

 

Το ΚΚΕ απορρίπτει τη λογική των «ισοδύναμων μέτρων» που σε τελευταία ανάλυση διατηρούν την φοροαφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων, αλλάζοντας απλά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται. Διεκδικεί την αύξηση της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου στο 45%.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών».

 

Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

 

ΑΡΘΡΟ

 

1. Καταργούνται, αφότου ίσχυσαν, η περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ΄, του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015  (ΦΕΚ 94 Α΄) και η παράγραφος 1β του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄).

 

2. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως  αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α΄ 255).

 

3. Η όποια απώλεια εσόδων καλύπτεται από τη φορολογία των επιχειρηματικών ομίλων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here