Το ΥΠΕΣ προσπαθεί να πατάξει τη γραφειοκρατία

0
5
ÏÉ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÉ ÔÇÓ ÔÑÏÉÊÁÓ ÓÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

 

Τον ανασχεδιασμό των «προβληματικών» διαδικασιών με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας ζητούν με εγκύκλιό τους από όλα τα υπουργεία το υπουργείο Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν σε μεγάλο αριθμό πολιτών, σχετίζονται με θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας παρουσιάζοντας μεγάλη ζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων, επηρεάζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και παρουσιάζουν κατά τη διεκπεραίωσή τους έντονες δυσλειτουργίες και χρονικές καθυστερήσεις.

Το υπουργείο προτρέπει τις αρμόδιες υπηρεσίες να θέσουν σε εφαρμογή «εργαλεία» απλούστευσης, όπως είναι η εφαρμογή της τεχνικής «Υπηρεσία μιας στάσης» («One stop shop») και η σιωπηρή έγκριση αιτήματος πολίτη μετά την παρέλευση ορισμένης προθεσμίας, εφόσον η υπηρεσία δεν απαντήσει αρνητικά μέσα στο διάστημα αυτό.

Προτείνεται επίσης η κατάργηση της διαδικασίας αδειοδότησης και αντικατάστασή της από απλή γνωστοποίηση του αιτούντος στις αρμόδιες αρχές περί ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης /έναρξης οικονομικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, ζητείται να καταργηθούν όσες διαδικασίες δεν είναι αναγκαίες και να πάψει η υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών, όταν έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη εμπλεκόμενη στη διεκπεραίωση της διαδικασίας υπηρεσία.

Ενώ προτείνεται και η κατάρτιση και χρήση ενιαίων, πιστοποιημένων εντύπων αίτησης, µε καταγεγραμμένα τα ακριβή δικαιολογητικά κάθε διαδικασίας, η αντικατάσταση δικαιολογητικών με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η μείωση υπογραφών, με περιορισμό των εμπλεκόμενων στη διεκπεραίωση μιας διαδικασίας φορέων, οργάνων, κ.λπ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here