Τράπεζα Πειραιώς: Σχεδιάζει γιγαντιαία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0
23

Η Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών για άντληση κεφαλαίων μέχρι 4,933 δισ. ευρώ. Την απόφαση  θα κληθεί να επικυρώσει η γενική της συνέλευση, που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου.

Τα 2,213 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στο «Βασικό σενάριο» και μαζί με το υπόλοιπο ποσό 2,720 δισ. ευρώ στο «Δυσμενές σενάριο» του stress test της πρόσφατης αξιολόγησης, που διενήργησε ο Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας SSM), η οποία θα καλυφθεί με μετρητά ή και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή και εισφορά σε είδος, και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Η γενική συνέλευση θα αποφασίσει, ακόμη, την έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (contingent convertible securities) έως ποσού 2,040 δισ. ευρώ (δηλαδή το 75% της διαφοράς του Βασικού σεναρίου του stress test) προς κάλυψη αποκλειστικά από το ΤΧΣ.

Επίσης, για την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split) και εφ’ όσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4″ κ.ν. με 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here