Τράπεζα Πειραιώς: Η απόφαση του Eurogroup μας βάζει σε τροχιά ανάπτυξης

0
6

 

«Με τη χθεσινή απόφαση του Εurogroup, επιταχύνονται οι εξελίξεις για επαναφορά του τραπεζικού συστήματος σε μονιμότερη τροχιά σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη βαθμιαία βελτίωση της ρευστότητας και η δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση, θα απελευθερώσουν πόρους για τη χρηματοδότηση υγιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και θα ενισχύσουν τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών», αναφέρει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.

«Η Τράπεζα Πειραιώς, ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των ελληνικών επιχειρήσεων, θα συμβάλει από θέση ευθύνης στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», πρόσθεσε ο κ. Σάλλας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Σταύρος Λεκκάκος, επισημαίνει ότι η τράπεζα επέτυχε το πρώτο τρίμηνο του 2016, ετήσια αύξηση των κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 9% στα 263 εκατ ευρώ, καθώς τα καθαρά έσοδα επέδειξαν ανθεκτικότητα, +2% ετησίως, ενώ το κόστος λειτουργίας υποχώρησε κατά 3%, με προοπτική περαιτέρω μείωσης μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος αποχώρησης προσωπικού.

Το έξοδο προβλέψεων ως προς τα δάνεια εξομαλύνεται σταδιακά σε επίπεδο κάτω των 180 μονάδων βάσης, παράλληλα με την εξέλιξη των θεμελιωδών της ελληνικής οικονομίας. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 0,5 δισ., ευρώ, πορεία που είναι σύμφωνη με τον στόχο της Τράπεζας για το 2016 για σημαντική μείωση των NPLs κατά τη διάρκεια του έτους, Η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει αρνητικό σχηματισμό νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης το 2008, είπε ο κ. Λεκκάκος.Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.03.16 ανήλθαν σε 10 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διαμορφώθηκε στο 17,6%. Ο στόχος κερδοφορίας για τον Όμιλο το 2016 είναι καθ’ όλα επιτεύξιμος, τόνισε ο Σταύρος Λεκκάκος.

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου/Αποτελέσματα πρώτου 3μήνου 2016

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 1ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως κατά 9% στα 263 εκατ. ευρώ. Τα οργανικά έσοδα (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 95% των καθαρών λειτουργικών εσόδων και αυξήθηκαν κατά 2% τριμηναίως. Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 478 εκατ., ευρώ αυξημένα κατά 3% έναντι του 4ου 3μηνου 2015, ευνοημένα από τον περιορισμό της χρήσης εγγυήσεων του Ν.3723/2008, τη μείωση της χρήσης του ELA και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, αποδεσμεύθηκε πλήρως από τη χρήση του Ν.3723 στα τέλη Απριλίου 2016, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου στο 2,81% από 2,69% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών, διαμορφώθηκαν στα 74 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο του 2016, επηρεασμένα από τις συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος (-1,3% ΑΕΠ στην Ελλάδα σε ετήσια βάση), εν αναμονή και της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Τα συνολικά καθαρά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στο 1ο 3μηνο του 2016 σε 581 εκατ, ευρώ, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση. Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα 318 εκατ., μειωμένο κατά 3% σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2015.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, διαμορφώθηκε στο 39,8%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για δεύτερο συνεχόμενο 3μηνο (η μείωση από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έφτασε τα 1,2 δισ.ευρώ). Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων κινήθηκε βάσει των εκτιμήσεων της Τράπεζας στα τέλη 2015 και ήταν αρνητικός, διαμορφούμενος για το 1ο 3μηνο 2016 σε -245 εκατ. Ευρώ από +80 εκατ. στο 4ο 3μηνο, με αρνητική παραγωγή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και σε όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια. Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Μαρτίου 2016 ενισχύθηκε στο 66% από 65% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.

Οι προβλέψεις δανείων στο 1ο 3μηνο 2016 σημείωσαν σημαντική αποκλιμάκωση και ανήλθαν σε 289 εκατ. ευρώ έναντι 1.384 εκατ. ευρώ στο 4ο 3μηνο 2015. Το σημαντικό ύψος σωρευμένων προβλέψεων (26% επί των δανείων) δίνει τη δυνατότητα στην τράπεζα, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υπόλοιπο των δανείων σε καθυστέρηση, κάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να παράγει απτά αποτελέσματα μέσω της μονάδας Recovery Banking Unit. Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους, διαμορφώθηκαν σε οριακή ζημία 37 εκατ. ευρω στο 1ο 3μηνο 2016 (-25 εκατ ευρω σε ατομικό επίπεδο για την Τράπεζα Πειραιώς).

Μεγέθη 31 Μαρτίου 2016

-Οι καταθέσεις πελατών του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 37,9 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2016, μειωμένες κατά 3% έναντι του Δεκεμβρίου 2015, με 0,4 δισ. ευρώ εκ της τριμηνιαίας υποχώρησης να προέρχονται από καταθέσεις γενικής κυβέρνησης και 0,3 δισ. ευρώ από καταθέσεις επιχειρήσεων και 0,3 δισ. ευρώ από ιδιώτες. Σημειώνεται ότι κατά τον Απρίλιο σημειώθηκε μικρή αναστροφή της πτωτικής τάσης. Η συμπίεση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, συνεχίσθηκε, με το κόστος των νέων προθεσμιακών να διαμορφώνεται στο 0,84% το Μάρτιο 2016 από 0,95% το Δεκέμβριο 2015 και 1,75% το Μάρτιο 2015.

– Μειωμένη η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα, στα 30,4 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2016 από 32,7 δισ. το Δεκέμβριο 2015. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε σε 16,1 δισ. ευρώ το Μάρτιο 2016 από 16,7 δισ. το Δεκέμβριο 2015 και 22,2 δισ. στα μέσα του 2015.

-Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα 66,3 δισ. ευρώ το Μάρτιο 2016, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 48,9 δισ.

– Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις μειώθηκε στο 129% το Μάρτιο 2016 από 130% το Δεκέμβριο 2015 και 137% τον Ιούνιο 2015.

– Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, Common Equity Tier 1 του Ομίλου, διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2016 σε 17,6%. Με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης ανήλθε στο 16,7% ελαφρά βελτιωμένος έναντι του Δεκεμβρίου 2015 (και οι 2 δείκτες με προσαρμογή για τις επικείμενες αποεπενδύσεις).

– Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 8 καταστήματα στη διάρκεια του 1ου 3μήνου 2016 και διαμορφώθηκε σε 701 μονάδες, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 981 μονάδες στο τέλος Μαρτίου 2016. Στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας είναι οι 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, επίπεδο το οποίο θα επιτευχθεί εντός των αμέσως προσεχών τριμήνων.

– Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2016 σε 19.259 άτομα, ενώ στην Ελλάδα σε 15.627 άτομα. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 3.632 άτομα. Στα τέλη Απριλίου 2016 εξέπνευσε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα αποχώρησης που εισήγαγε η Τράπεζα τον Μάρτιο. Περίπου 1.000 εργαζόμενοι δήλωσαν συμμετοχή, με εκτίμηση για ετήσιο όφελος στις δαπάνες προσωπικού περίπου 45 εκατ.ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here