ΤτΕ: Μειώθηκαν τα επιτόκια νέων δανείων τον Σεπτέμβριο

0
8

 

 Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων τον Σεπτέμβριο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων σημείωσε μικρή μείωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στις 4,10 εκατοστιαίες μονάδες έναντι 4,12 τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, έναντι του προηγούμενου μήνα, στο 0,69%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,15%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρουσίασε οριακή μείωση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,22%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,18%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,79%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,60%.

Tα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμειναν αμετάβλητα στο 6,15% και 7,56% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε μείωση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,78%.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης στο 6,09%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,95% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,67%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,36%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here