Βαριές κατηγορίες Βενιζέλου για τον Παπαγγελόπουλο

0
6
Ï õðïøÞöéïò ãéá ôçí ðñïåäñßá óôï ÐÁÓÏÊ ÅõÜããåëïò ÂåíéæÝëïò êáôÜ ôçí åðßóêåøÞ ôïõ êáé ïìéëßá óôï äçìáñ÷åßï Çñáêëåßïõ, ÔåôÜñôç 24 Ïêôùâñßïõ 2007. Ðåñéïäåßá ôïõ õðïøÞöéïõ ãéá ôçí ðñïåäñßá óôï ÐÁÓÏÊ, ÅõÜããåëïõ ÂåíéæÝëïõ, ãéá ôéò åêëïãÝò ôïõ êüììáôïò ôïõ ÐÁÓÏÊ óôéò 11/11/2007.

Βαρύτατες κατηγορίες για παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης διατυπώνει κατά της κυβέρνησης ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με αφορμή την υπόθεση Βγενόπουλου, την οποία έθεσε στο αρχείο η αρμόδια εισαγγελέας Εφετών, με αποτέλεσμα να παραγγείλει πειθαρχική έρευνα εναντίον της η πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

 

«Όταν ζητούσα πριν λίγες ημέρες να συζητηθεί το ζήτημα της εσωτερικής και εξωτερικής ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και να κληθούν σε ακρόαση ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, δεν ήξερα ότι ήδη εκκρεμούσε πρωτοφανής καταγγελία εισαγγελέα Εφετών που είχε θέσει στο αρχείο γνωστή δικογραφία και κατά της οποίας είχε παραγγείλει πειθαρχική έρευνα η κ. πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Τώρα κάποιες δηλώσεις και ενέργειες φωτίζονται περισσότερο και κυρίως συσχετίζονται», είπε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Βενιζέλος σχολιάζει και τον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο οποίος πρόσπάθησε να αντικρούσει τις κατηγορίες της ειασαγγελέως για ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις εκ μέρους του στο έργο της. Ειδικότερα αναφέρει για τον κ. Παπαγγελόπουλο:

Συνομολογεί ότι παρακολουθεί ποινικές προδικασίες, που είναι κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μυστικές -και την πορεία δικογραφιών, που εκκρεμούν στη εισαγγελία όχι για λόγους διοίκησης της δικαιοσύνης αλλά επί της ουσίας.

Επαινεί ή ψέγει δημόσια ενέργειες ή ακόμη και απλές προθέσεις εισαγγελικών λειτουργών, που βεβαίως δεν δικαιούται να γνωρίζει με νόμιμο τρόπο και τις οποίες ταυτοχρόνως γνωρίζουν επιλεγμένα έντυπα ή ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Έχει προτιμήσεις για το ποιοι εισαγγελικοί λειτουργοί θα χειριστούν υποθέσεις για τις οποίες εκδηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι στο αφηρημένο πλαίσιο κατηγορίας υποθέσεων, αλλά συγκεκριμένα και ειδικά.

Εκδηλώνει τη συμφωνία ή τη διαφωνία του με την κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών κατά εισαγγελικών λειτουργών, όταν έχει ήδη επιληφθεί ο δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός που είναι πειθαρχικός προϊστάμενος τους.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here