ΥΠΟΙΚ: Τα capital control οδήγησαν στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

0
2

 

 

Αναφορικά με την «πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο 2013 – 2014 – 2015» απαντάει το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση, στην οποία επισυνάπτει και αναλυτικό πίνακα.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου υποστηρίζεται ότι όσοι μιλούν για «έκρηξη των ληξιπρόθεσμων» αποτελούν «ακραίες φωνές», αν και παραδέχεται ότι υπάρχει αύξησή τους κυρίως το 2015.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «η συνολική εικόνα των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το δημόσιο για το 2015 αποδίδει τη διαχρονική δυσκολία και το μέγεθος του προβλήματος αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνει τις ακραίες φωνές που δημιουργούν παραπληροφόρηση και αναφέρονται σε «έκρηξη ληξιπρόθεσμων» την τρέχουσα περίοδο.

» Η συνολική αύξηση του ληξιπροθέσμου υπολοίπου κατά την περίοδο 1/1/2015-30/9/2015 υπολογίζεται σε 7,02 δισ., ενώ η μεταβολή της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους είχε διαμορφωθεί σε 7,69 δισ. (η επιβάρυνση του προηγούμενου έτους ήταν κατά 9,5% μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη του τρέχοντος έτους).

» Επιπλέον οι εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου της 30/11/2014 («παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές») κατά την περίοδο 1/1/2015-30/9/2015 ανέρχονται σε 1,36 δισ. αυξημένες κατά 1,7% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του προηγούμενου έτους οι οποίες υπολογίζονται σε 1,34 δισ. Επίσης κατά την περίοδο 1/12/2014-31/8/2015 διαμορφώθηκαν 10,81 δισ. «νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές», μειωμένες κατά 5,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά την οποία είχαν διαμορφωθεί 11,38 δισ. ληξιπρόθεσμες οφειλές.

» Για τον λόγο αυτό οι εισπράξεις της περιόδου 1/1/2015-30/9/2015 έναντι «νέων ληξιπροθέσμων οφειλών», οι οποίες ανέρχονται σε 1,28 δισ. παρουσιάζουν μείωση κατά 6,0% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του προηγούμενου έτους, οι οποίες υπολογίζονται σε 1,36 δισ.».

Παράλληλα αποδίδει την αύξηση στην επιβολή των capital control, καθώς «μετά τα capital control, το Δημόσιο δεν μπορεί να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, λόγω της «αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» η οποία δόθηκε με την υπ’ αριθ. 49214/21.7.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση».

Κλείνοντας το ΥΠΟΙΚ φροντίζει να δώσει τα εύσημα στους πολίτες, υπογραμμίζοντας πως «παρά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και την απουσία χρηματοδότησης της χώρας για όλο το 2015, συγκριτικά με τα άλλα χρόνια, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερόμενοι δυσμενείς παράγοντες, συνεχίζεται με στρατηγικό σχέδιο και ρεαλιστικούς στόχους η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα δύσκολου προβλήματος των ληξιπροθέσμων οφειλών».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here