Τρίτη 19 Οκτώβριος 2021

ΠΑΙΔΕΙΑ

Νέοι, παιδεία του lifestyle και δημαγωγοί…

Η ενασχόλησή μου τα τελευταία χρόνια με την θεατρική εκπαίδευση μου αποκάλυψε ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, κυρί...

Το έλλειμμα διοίκησης στο ελληνικό πανεπιστήμιο

Ως κεντρικό στοιχείο της επικείμενης μεταρρύθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προτείνεται η θέσπιση Συμβουλίων Διοίκησης και η αλλαγή του τρόπου εκλ...