Τετάρτη 23 Ιανουάριος 2019

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Tζαμί: Ιστορία & Εθνική μεγαλοσύνη

  Το ερώτημα που τίθεται είναι αν το τζαμί μπορεί να εκφράζει και «να εκπροσωπεί» κάτι άλλο από τον χώρο θρησκευτικής λατρείας (όπως π.χ. μια Χριστ...